Logo takara residence

TAKARA RESIDENCE

Thông tin liên quan đến thủ tục mua bán nhà phố và căn hộ dự án Takara Residence


Thời gian dự kiến ký Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê? 

Dự kiến Tháng 01/2021. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng các nền đất trong dự án Takara Residence hiện tại là chung hay riêng?

 - GCN QSDĐ hiện đang là sổ riêng từng nền. 

Khách hàng là Việt Kiều, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi mua cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ gì?

 - Việt Kiều nếu không còn quốc tịch Việt Nam thì cung cấp Giấy xác nhận gốc Việt Nam. 

 - Cá nhân nước ngoài: Có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam. Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

 - Tổ chức nước ngoài: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng. 

Cách thức thanh toán tiền mua nhà của người nước ngoài? 

- Người nước ngoài thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

Các loại thuế, phí mà Khách hàng phải đóng khi chuyển nhượng?

 - Tại thời điểm ký Thỏa thuận đặt cọc: Phí chuyển nhượng là 10,000,000VNĐ/01 bộ hồ sơ.

 - Sau thời điểm ký Hợp đồng mua bán, Khách hàng tự công chứng chuyển nhượng và nộp thuế phí theo quy định của nhà nước. 

Thời hạn bảo hành nhà ở là bao lâu? 

- Thời gian bảo hành nhà ở là 24 tháng, sau thời gian bảo hành Khách hàng sẽ chủ động trong việc sửa chữa về nhà ở. 

Phối cảnh dự án Takara Residence
Phối cảnh dự án Takara Residence

Nghiệm thu bàn giao nhà dự án Takara Residence căn cứ trên diện tích nào?

 - Diện tích đất + Diện tích sàn xây dựng. 

Quy định về giới hạn diện tích tăng hay giảm khi bàn giao nhà ở?

 - Nếu diện tích xây dựng/diện tích đất thực tế tăng giảm không quá 5% sẽ không điều chỉnh Tổng giá trị hợp đồng.

 - Nếu diện tích xây dựng/diện tích đất thực tế tăng giảm vượt quá 5% thì Hai Bên sẽ ký phụ lục điều chỉnh Tổng giá trị Hợp đồng. 

Nhiều pháp nhân cùng đứng tên trên Hợp đồng mua bán có được hay không? Việc cấp Giấy chứng nhận sẽ được cấp như thế nào? 

- Hai hay nhiều người (bạn bè, không phải vợ chồng) được đứng tên trên Hợp đồng mua bán.

 - Việc cấp Giấy chứng nhận theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước (tùy theo đối tượng là người Việt Nam hay người nước ngoài, tình trạng hôn nhân), thường được cấp đồng sở hữu.

Nếu Khách hàng dự án Takara Residence chậm thanh toán sẽ bị phạt lãi suất bao nhiêu? Khi nào bị thanh lý?

 - Theo quy định của Hợp đồng mua bán.

Chủ đầu tư dự án Takara Residence giao nhà trễ sẽ bị phạt lãi suất bao nhiêu? Khi nào bị thanh lý?

Theo quy định của Hợp đồng mua bán. 

Quỹ bảo trì dự án Takara Residence là bao nhiêu và thu vào thời điểm nào? Quỹ bảo trì sau khi thu từ Khách hàng sẽ gởi tiết kiệm ngân hàng như thế nào? Quỹ bảo trì dùng để làm gì?

 - Quỹ bảo trì 1% trên Tổng giá trị Hợp đồng chưa VAT, Chủ đầu tư sẽ thu Quỹ bảo trì tại thời điểm bàn giao nhà và chuyển giao cho Ban tự quản khi Ban tự quản được thành lập. Quỹ bảo trì sử dụng cho các hoạt động duy tu, bảo dưỡng khu vực chung, được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.

Có đóng bảo hiểm cháy nổ không?

 - Khách hàng sẽ tự mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình.

Logo takara residence

TAKARA RESIDENCE

TIN TỨC DỰ ÁN